RELACIONS COL·LECTIVES DE TREBALL

Negociació convenis col·lectius
Negociació pactes d'empresa
Expedients regulació d'ocupació (ERE) d'extinció i/o suspensió de contractes de treball
Mobilitats i/o trasllats col·lectius
Prevenció de riscos laborals