Relacions col·lectives de treball

Negociació convenis col·lectius
Negociació pactes d'empresa
Expedients regulació d'ocupació (ERO) d'extinció i / o suspensió de contractes de treball
Mobilitats i/o trasllats col·lectius
Prevenció de riscos laborals