CARVAJAL · SARRIAS · LORENTE | Advocats

Firma d’advocats que actua sota la forma legal de societat limitada professional
en la qual tots els socis són els propietaris i exerceixen l’advocacia amb una clara vocació d’utilitat als seus clients
i a la societat en totes les matèries que configuren el Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Relacions individuals de treball

Contractació general
Contractació d’alta direcció
Incapacitats
Mobilitat interna i trasllats
Modificació contracte de treball
Acomiadaments objectius / disciplinaris

Més informació

Relacions col·lectives de treball

Negociació convenis col·lectius
Negociació pactes d’empresa
Expedients regulació d’ocupació (ERO) d’extinció i / o Suspensió de contractes de treball
Mobilitats i / o Trasllats col·lectius
Prevenció de riscos laborals

Més informació

Pràctica processal

Acomiadaments objectius
Acomiadaments disciplinaris
Acomiadaments col·lectius
Defensa jurídica davant reclamacions de quantitat
Defensa jurídica davant reclamacions de reconeixement de dret
Defensa jurídica davant la inspecció de treball

Més informació

Envieu-nos la seva consulta

14 + 12 =