PRÀCTICA PROCESSAL

Acomiadaments objectius
Acomiadaments disciplinaris
Acomiadaments col·lectius
Defensa jurídica davant de reclamacions de quantitat individuals o col·lectives
Defensa jurídica davant reclamacions de reconeixement de dret individuals o col·lectives
Defensa jurídica davant la inspecció de treball
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,