PRÀCTICA PROCESSAL

Acomiadaments objectius
Acomiadaments disciplinaris
Acomiadaments col·lectius
Defensa jurídica davant de reclamacions de quantitat individuals o col·lectives
Defensa jurídica davant reclamacions de reconeixement de dret individuals o col·lectives
Defensa jurídica davant la inspecció de treball