LA FIRMA

Estil

CSL Advocats és un despatx amb una llarga experiència i una resolutiva manera de procedir que ha sabut entendre la complexitat de les relacions de treball i adaptar-se a la dinàmica i canviant realitat de les mateixes.

Capacitat i talent

Els nostres clients tracten sempre amb advocats especialistes en Dret del Treball molt experimentats, amb un ampli recorregut i amb gran capacitat tècnica a què cal sumar un coneixement profund del món empresarial. De poca utilitat és una bona capacitat tècnica si no està en connexió directa amb el món real. L’advocada Lorente coneix les empreses per dins, coneix el món dels recursos humans, el món sindical i dels comitès d’empresa així com les administracions públiques. En definitiva, podem afirmar que l’advocada Rosa Lorente és experta en tots els vessants dels recursos humans que exerceixen l’advocacia.

Prevenció

El nostre coneixement de l’interior de les empreses ens permet fer una tasca preventiva de potencials i indesitjats conflictes. El nostre millor servei consisteix a prevenir i evitar el conflicte.

Culminació

Allà on no és possible, ni sempre Convenient, evitar el conflicte, ja sigui individual o col·lectiu, l’advocada Rosa Lorente gaudeix d’una gran experiència judicial davant de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i altres Institucions públiques, per procurar l’èxit de els assumptes i els interessos per la defensa dels seus clients.

Seguretat

Els nostres clients tenen la total garantia i certesa que tots els assumptes que ens encomanen són dirigits de principi a fi per advocats amb una àmplia i contrastada experiència. Els nostres joves llicenciats estan en procés de formació i en cap cas no tenen la responsabilitat sobre la porta directa de cap tipus d’assumpte. La seva vocació per l’exercici de l’advocacia està en fase d’aprenentatge i adquisició d’experiència i en aquest trajecte exercim una tasca de tutela i de docència.

Honoraris

La política respecte als honoraris es basa en la transparència. Després d’un estudi de cada cas, es facilita un pressupost previ i sense compromís, ajustat en funció de cada assumpte, segons els honoraris fixats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, d’acord amb el Codi de deontologia professional.
També us oferim la possibilitat de contractar la prestació dels nostres serveis de forma permanent, mitjançant el pagament d’una quota mensual, en funció de les vostres necessitats particulars.