LA FIRMA

Estil

CARVAJAL SARRIAS LORENTE és un despatx amb una llarga experiència i un resolutiu procedir que ha sabut entendre la complexitat de les relacions de treball i adaptar-se a la dinàmica i canviant realitat de les mateixes.

Capacitat i Talent

Els nostres clients tracten sempre amb advocats especialistes en Dret del Treball molt experimentats, amb un ampli recorregut i amb gran capacitat tècnica al que cal sumar un coneixement profund del món empresarial. De poca utilitat és una bona capacitat tècnica si aquesta no està en connexió directa amb el món real. Els advocats de Carvajal Sarrias Lorente coneixen les empreses per dins, coneixen el món dels recursos humans, el món sindical i dels comitès d’empresa així com les administracions públiques. En definitiva podem afirmar que els advocats de Carvajal, Sarrias, Lorente són experts en tots els vessants dels recursos humans que exerceixen l’advocacia.

Prevenció

El nostre coneixement de l’interior de les empreses ens permet realitzar una tasca preventiva de potencials i indesitjats conflictes. El nostre millor servei consisteix a prevenir i evitar el conflicte.

Culminació

Allà on no és possible, ni sempre convenient, evitar el conflicte, ja sigui individual o col·lectiu, els advocats processalistes de Carvajal, Sarrias, Lorente gaudeixen d’una gran experiència judicial i davant la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i altres institucions públiques, per procurar l’èxit dels assumptes i vetllat per la defensa dels seus clients.

Seguretat

Els nostres clients tenen la total garantia i certesa que tots els assumptes que ens encomanen són dirigits de principi a fi per advocats amb una àmplia i contrastada experiència. Els nostres joves llicenciats estan en procés de formació i en cap cas tenen la responsabilitat sobre l’administració directa de cap tipus d’assumpte. La seva vocació per l’exercici de l’advocacia està en fase d’aprenentatge i adquisició d’experiència i en aquest trajecte exercim una tasca de tutela i docència.

Honoraris

La política respecte als honoraris es basa en la transparència. Després d’un estudi de cada cas, es facilita un pressupost previ i sense compromís, ajustat en funció de cada assumpte, en base als honoraris fixats pel Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, d’acord amb el Codi de deontologia professional.
També li oferim la possibilitat de contractar la prestació dels nostres serveis de forma permanent, mitjançant el pagament d’una quota mensual, en funció de les seves necessitats particulars.