ACC1Ó activa 63 milions d’euros en incentius per a l’R+D, la internacionalització i la captació d’inversions.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha posat en marxa una línia d’incentius per a la promoció de projectes empresarials d’R+D, d’internacionalització i de captació d’inversions per un import de 63 milions d’euros. Aquest pressupost forma part del conjunt d’incentius, ajuts i préstecs amb condicions preferents que el Departament posa a disposició de les empreses a través d’ACC1Ó.

Del global d’aquesta línia d’incentius, 25 MEUR van adreçats a finançar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), en base a l’adquisició de nou coneixement i l’aplicació de noves tecnologies per al disseny de productes o processos innovadors.

Així mateix, la línia inclou una partida pressupostària de 23 MEUR per a projectes d’internacionalització, destinats a finançar inversions en actius fixos o necessitats de circulant que complementin aquestes inversions.

Finalment la línia disposa d’una partida de 15 MEUR, destinada a projectes de captació d’inversions per tal de finançar activitats inversores d’alt impacte a Catalunya. Aquesta línia contempla projectes d’inversió que permetin a les empreses afrontar una nova activitat i donar un salt qualitatiu i significatiu en la seva base competitiva, o bé consolidar-se mitjançant la transformació o modernització de la seva estructura productiva. També inclou el finançament de projectes de nova implantació d’empreses no presents a Catalunya.

El termini de sol·licituds s’obre el 25 d’octubre i es tancarà el 23 de novembre. Les bases es poden consultar a la pàgina web d’ACC1Ó