ACC1Ó activa 63 milions d’euros en incentius per a l’R+D, la internacionalització i la captació d’inversions.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha posat en marxa una línia d’incentius per a la promoció de projectes empresarials d’R+D, d’internacionalització i de captació d’inversions per un import de 63 milions d’euros. Aquest pressupost forma part del conjunt d’incentius, ajuts i préstecs amb condicions preferents que el Departament posa a disposició de les empreses a través d’ACC1Ó.

Del global d’aquesta línia d’incentius, 25 MEUR van adreçats a finançar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), en base a l’adquisició de nou coneixement i l’aplicació de noves tecnologies per al disseny de productes o processos innovadors.

Així mateix, la línia inclou una partida pressupostària de 23 MEUR per a projectes d’internacionalització, destinats a finançar inversions en actius fixos o necessitats de circulant que complementin aquestes inversions.

Finalment la línia disposa d’una partida de 15 MEUR, destinada a projectes de captació d’inversions per tal de finançar activitats inversores d’alt impacte a Catalunya. Aquesta línia contempla projectes d’inversió que permetin a les empreses afrontar una nova activitat i donar un salt qualitatiu i significatiu en la seva base competitiva, o bé consolidar-se mitjançant la transformació o modernització de la seva estructura productiva. També inclou el finançament de projectes de nova implantació d’empreses no presents a Catalunya.

El termini de sol·licituds s’obre el 25 d’octubre i es tancarà el 23 de novembre. Les bases es poden consultar a la pàgina web d’ACC1Ó

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,